ספרות מקצועית ומאמרים בנושא תיאטרון פלייבק

בעמוד זה תוכלו למצוא רשימה ביבליוגרפית ומאמרים שונים בנושא תיאטרון הפלייבק. מקורותיו, התפתחותו, יתרונותיו בחברה ובקהילה ועוד.

חלק מהמאמרים נכתב על ידי חברי קהילת הפלייבק הישראלית.

רשימת ספרות מקצועית בנושא תיאטרון פלייבק:

לוברני רולניק, נ. (2009). חיים בתוך סיפור: תאטרון פלייבק ואמנות האמפרוביזציה. ישראל: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת.

Fox, J., (1994). Acts of Service: Spontaneity, Commitment, Tradition in the Nonscripted Theater. New Paltz, NY: Tusitala Publishing.

Fox, J., & Dauber, H., (Eds.) (1999). Gathering Voices: Essays on Playback Theater. New Paltz, NY: Tusitala Publishing.

Salas, J., (1996). Improvising Real Life: Personal Story in Playback Theater. (2nd ed.). Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt.

Rowe, N., (2007). Playing the Other: Dramatizing Personal Narratives in Playback Theatre. London: Jessica Kingsle