מקהלה בתיאטרון פלייבק – הלב הפועם של הנפש הקבוצתית

מקהלה בתיאטרון פלייבק – הלב הפועם של הנפש הקבוצתית (באנגלית ובספרדית)

Chorus in Playback Theater – The Beating Heart of The Group Mind (In English and Spanish)

מאת דר' עשהאל רומנלי

April 28, 2017

במאמר זה, אני מתאר את הדינמיקה ואת התהליך של מקהלת תיאטרון הפלייבק. צורה זו היא הזדמנות נפלאה לשחקנים להתכנס יחד לרכוב על גל הלא מודע הקולקטיבי בדרך מרגשת וחדשה. המאמר כולל טרמינולוגיה, טכניקות ותיאוריה. מקהלה מיוחדת בצורה ארוכה מתוארת יחד עם טיפולוגיה של מקהלות שונות הזמינות לשחקנים לבחירה.

In this article, I describe the dynamics and process of the Playback Theater Chorus. This form is a wonderful opportunity for actors to come together to ride the wave of the collective unconscious in an exciting and new way. The article includes terminology, techniques and theory. A special long form chorus is described together with a typology of different choruses available for actors to choose from.

Romanelli, A. (2017). Chorus in Playback Theater – the beating heart of the group mind. IPTN journal.