מיניות ואירוטיקה בתיאטרון פלייבק

מיניות ואירוטיקה בתיאטרון פלייבק

Sexuality and Eroticism in Playback Theater

מאת דר' עשהאל רומנלי

July 17, 2016

מיניות וארוטיקה הם תחומים רגישים (ומתישהו גם טאבו) בחיינו. מאמר זה מספק תיאוריה, טרמינולוגיה וטכניקה כיצד להביא תחומים אלה בצורה מכבדת ומקצועית על הבמה.

Sexuality and eroticism are sensitive (and sometime taboo) spheres in our lives. This article provides theory, terminology and technique on how  to bring these spheres in a respectful, professional manner on stage.

Romanelli, A. (2014). Sexuality and Eroticism, the “Forbidden” areas in Playback Theatre. Interplay, 19(2), 21-25.

למאמר המלא ללחוץ כאן