תיאטרון פלייבק בעולם הדתי האותודוקסי

Playback Theater in The Orthodox Religious World (In English and Russian)

מאת דר' עשהאל רומנלי

July 17, 2016

מאמר זה בוחן את הסוגיות הנוגעות להוראה ובביצוע תיאטרון פלייבק בקהילות היהודיות הדתיות והחרדיות (UO) בישראל. אחרי התיאור הקצר של ה- UO מופיעות דוגמאות לתיאורי מקרים המשקפות את המורכבות של הופעות ספונטניות במסגרות דתיות קפדניות. מוצעות גם הצעות מעשיות לביצוע והוראה של פלייבק.

This article explores the issues regarding teaching and performing Playback Theater (PT) in the Religious and Ultra Orthodox (UO) Jewish communities in Israel. A brief description of the UO is followed by case examples that reflect the complexities of spontaneous performances in strict religious settings. Practical suggestions for performing and teaching PT is offered as well.

Romanelli, A. (2015). Playback eater in the Orthodox Religious Community – Opportunities and Challenges. In E. Zagryazhskaya & Z. Zagryazhskaya (Eds.), Playback Theatre Practice – selected articles (pp. 155 – 160). Moscow, Russia: LLC.

Romanelli. A. (2013). Playback Theater in the Orthodox Religious Community – opportunities and challenges. The Journal of Practical Psychologist, 5, 97-104. (In Russian).

למאמר המלא באנגלית ללחוץ כאן

למאמר המלא ברוסית ללחוץ כאן